EN | SE Kontakta oss

Träffa oss

Jan 7-10, 2019, JP Morgan Healthcare Conference, San Francisco, USA

Feb 2-6, 2019, SLAS 2019, Washington D.C., USA

Övriga nyheter

BioInvents kapitalmarknadsdag, Stockholm, Dec 10, 2018 > Presentation

Video från kapitalmarknadsdagen Dec 10, 2018 > YouTube

BioInvents KOL-evenemang, New York, Nov 6, 2018 > Webcast

BioInvent utvecklar nästa generation immunonkologiska terapier

BioInvent skapar värde för aktieägarna genom att använda sin expertis inom antikroppar och cancerbiologi för att identifiera antikroppar med nya verkningsmekanismer och nya onkologiska målstrukturer. Med denna strategi tar BioInvent fram terapeutiska immunmodulerande antikroppar som kan utvecklas för en rad olika cancerindikationer. Bolaget planerar att föra dessa antikroppar till klinik med egna resurser och i samarbete med partners.

Bild_5.jpg

Immunonkologi - en revolution inom cancerbehandling

Kroppens immunförsvar är ett av de mest effektiva vapnen för att bekämpa cancer. Utveckling av nya immunonkologiska läkemedel som riktar immunförsvaret mot tumören väntas revolutionera behandlingsmöjligheterna.

LÄS MER

Bild_1.jpg

Antikroppsläkemedel i fokus

 

Läkemedelsbolag världen över arbetar intensivt med att hitta antikroppar som kan motverka tumörtillväxt och stimulera immunreaktioner mot cancer.

LÄS MER

Bild_6.jpg

Fem fokusområden för vårt värdeskapande

BioInvent utvecklar antikroppsläkemedel som är effektiva utan att för den skull störa de normala funktionerna i kroppens övriga celler. Vår strävan är att cancerpatienterna ska leva längre och att förbättra deras livskvalitet. Vår affärsstrategi bygger på fem solida pelare.

LÄS MER

dev-platform-2-1.png

Hur du tar dig till oss

Vi finns i Ideon Science Park och nås enkelt med bil och flyg.

Kontakta oss

Pipeline

BioInvent skapar värden genom att utveckla en riskbalanserad portfölj av innovativa onkologiprojekt.

 

Bild_4.jpg

BI-1206

BioInvents läkemedelskandidat syftar till att lösa problemet med resistens mot nuvarande behandlingar av olika B-cellscancerformer. För närvarande genomförs en fas I/II-studie avseende Non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi och under det första halvåret 2018 förväntas starten av ytterligare en studie.

TB-403

Ett potentiellt särläkemedel som undersöks i en fas I/II-studie på patienter med medulloblastom, en ovanlig men livshotande hjärntumör som i dagsläget saknar effektiv behandling.

TAM

Ett samarbete med Pfizer Inc. för att utveckla och kommersialisera nya antikroppsläkemedel riktade mot tumörassocierade myeloida celler.

Tregs

BioInvent arbetar för närvarande med att ta fram antikroppar riktade mot Treg som är specifika för i dagsläget okända målstrukturer och funktioner såväl som för kända målstrukturer.

pipeline-icon pipeline-icon

anti-CTLA-4/virusvektor

I slutet av 2017 initierade BioInvent och det franska bioteknikföretaget Transgene ett samarbete för att utveckla nya behandlingar mot solida tumörer.

Våra verktyg för framgångsrik läkemedelsutveckling

 

n-CoDeR®

I en automatiserad process väljer vi nya läkemedelskandidater från vårt eget antikroppsbibliotek - ett av de största i världen.

F.I.R.S.T.™ 

Vårt unika och patentskyddade utvecklingsverktyg har fördelen att samtidigt identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa.

Manufacturing

Vår cGMP-certifierade anläggning tillhandahåller antikroppar till egna projekt och till kunders projekt.

SEK

  • +/-
  • +/-
  • Öppningskurs
  • Köp
  • Sälj
  • Högst
  • Lägst
  • Volym
  • Omsättning
  • Uppdaterad