EN | SE Kontakta oss

Största aktieägare, 30 juni 2018

Aktieägare
Antal aktier Procent av kapital och röster
Van Herk Investments B.V. 29 091 272 8,3
Omega Fund IV, LP 28 352 982 8,1
IMEurope (Institut Mérieux) 27 561 395 7,9
Avanza Pension Försäkring 23 963 157 6,8
Pfizer 21 973 594 6,3
SEB London 14 128 316 4,0
Nordnet Pensionsförsäkring 13 486 676 3,8
Mexor i Skellefteå AB 9 686 713 2,8
East Bay AB 9 400 000 2,7
Peter Hoglin 7 679 000 2,2
Övriga aktieägare 165 076 389 47,1
Total 350 399 494 100,0