EN | SE Kontakta oss

              Styrelse

bjn.png

Björn O. Nilsson

Styrelseordförande

Teknologie doktor. Född 1956. Bor i Sollentuna. Professor, VD och ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) under perioden 2008-2017. Docent vid Kungl. Tekniska Högskolan. Styrelseledamot sedan 1999. Styrelsens ordförande sedan 2011. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stiftelsen för strategisk forskning, Stiftelsen för Sveriges unga akademi, Svenska Friidrottsförbundet och Stockholm Science City. Styrelseledamot i ÅF AB, European Institute of Innovation and Technology (EIT) och SwedNanoTech AB.

Aktieinnehav: 54 047

ves.png

Vessela Alexieva

Anställdas representant

Civilingenjör i molekylär och funktionell biologi. Född 1959. Bor i Lund. Senior Research Engineer. Styrelseledamot sedan 2013.

Övriga styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: 20 850 (eget och närståendes innehav)

 

dch.png

Dharminder Chahal

Mastersexamen i rymdteknik och i företagsekonomi. Född 1976. Bor i Holland. VD för SkylineDx sedan 2013. Han är även för närvarande VD för Quorics, VD för Exponential BV och fondförvaltare för Swanbridge Capital. Omfattande erfarenhet av styrelseuppdrag inom life science, nuvarande och tidigare styrelseuppdrag i Agendia, BioInvent (2013-2016), deVGen, Innate Pharma och Octopuls. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i DCPrime. Styrelseledamot i Isobionics och VitalneXt.

Aktieinnehav: 250,000

eli.png

Elin Jaensson Gyllenbäck

Anställdas representant

Ph.D. i immunologi. Född 1979. Bor i Lund. Senior Research Scientist. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga styrelseuppdrag: -

Aktieinnehav: -

 

lar.png

Lars Ingelmark

Med. Kand. Född 1949. Bor i Halmstad. Konsul för Luxemburg. Styrelseledamot sedan 2006. Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Gyttorp AB.

Aktieinnehav: 2 539

an.png

An van Es Johansson

Läkare. Född 1960. Bor i Stockholm. Vice President och Head of Medical Affairs i Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi). Tidigare olika chefspositioner avseende klinisk utveckling, medical affairs, affärsutveckling och marknadsföring inom Sobi, Eli Lilly, Roche, Pharmacia & Upjohn och bioteknikföretag i USA, Holland, Schweiz och Sverige. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AlzeCure

Aktieinnehav: -

vin.png

Vincent Ossipow

CFA, Ph.D. Född 1968. Bor i Commugny, Schweiz. Venture partner Omega Funds.Tidigare Partner Private Equity Sectoral Asset Management. Forskare vid University of Geneva. Forskningsanalytiker i Pictet Bank. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2016. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Andrew Alliance, Etherna Immunotherapies, Immunic, LifeSpan, Sophia Genetics och styrelseobservatör i Anaconda Brain.

Aktieinnehav: -

nik.png

Niklas Prager

Mastersexamen i företagsekonomi. Född 1970. Bor i Stockholm. Var koncernchef och VD för Medivir AB 2014-2017. Mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i både Sverige och USA för bland annat Merck & Co. Inc., Pfizer AB, Qbtech AB och Envoirotainer AB. Styrelseledamot i BioInvent sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fodi Skandinavien AB och Qbtech AB. Styrelseledamot i Adero AB och CellaVision AB.

Aktieinnehav: -