EN | SE Kontakta oss

Träffa oss

Nov 2-6, 2020, Festival of Biologics, Basel, Schweiz

Nov 9-13, 2020, PEGS Europe, Lissabon, Portugal

Nov 9-14, 2020, SITC

Övriga nyheter

Healthcare Direkt - Intervju med Martin Welschof, VD, oktober 27, 2020 > Intervju

Di – Licensavtal BI-1206 i Kina, 27 oktober, 2020 > Länk

Di tv - Intervju med Martin Welschof, VD, oktober 27, 2020 > Intervju

Pareto-TV - Intervju med Martin Welschof, VD, 27 oktober, 2020 > Intervju

Intervju med Dharminder Chahal, styrelseledamot BioInvent, 23 september, 2020 > Intervju

Möte med Key Opinion Leader – 21 juli 2020 > Repris

BioInvent utvecklar antikroppar för behandling av cancer

BioInvent skapar värde för aktieägarna genom att använda sin expertis inom antikroppar och cancerbiologi för att identifiera antikroppar med nya verkningsmekanismer och nya onkologiska målstrukturer. Med denna strategi tar BioInvent fram terapeutiska immunmodulerande antikroppar som kan utvecklas för en rad olika cancerindikationer. Bolaget planerar att föra dessa antikroppar till klinik med egna resurser och i samarbete med partners.

1907 FP Imonc

Immunonkologi - en revolution inom cancerbehandling

Kroppens immunförsvar är ett av de mest effektiva vapnen för att bekämpa cancer. Utveckling av nya immunonkologiska läkemedel som riktar immunförsvaret mot tumören väntas revolutionera behandlingsmöjligheterna.

LÄS MER

Bild_1.jpg

Målsättning och strategi

 

BioInvents primära mål är att utveckla nästa generations immunonkologiska läkemedel där fokus är att förbättra terapeutiska resultat inom områden med stort icke tillgodosett behov.

LÄS MER

Bild_6.jpg

Affärsmodell

 

BioInvent har tre huvudområden för kommersialisering. Bolagets främsta värdedrivare är kliniska och prekliniska utvecklingsprojekt.

LÄS MER

1907 FP Howtoreach

Hur du tar dig till oss

Vi finns i Ideon Science Park och nås enkelt med bil och flyg.

Kontakta oss

Pipeline

 

Bild_4.jpg

BI-1206

Två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar.

TAM

Ett samarbete med Pfizer Inc. för att utveckla och kommersialisera nya antikroppsläkemedel riktade mot tumörassocierade myeloida celler.

BI-1808 och BI-1910

BioInvent har identifierat TNFR2, en medlem av den så kallade TNFR superfamiljen som målstruktur inom Treg programmet.

BT-001

BioInvent och Transgene utvecklar onkolytiska viruskandidater som kodar för en validerad anti-CTLA-4-antikroppssekvens för behandling av solida tumörer.

Tregs

BioInvent arbetar för närvarande med att ta fram antikroppar riktade mot Treg som är specifika för i dagsläget okända målstrukturer och funktioner såväl som för kända målstrukturer.

Våra verktyg för framgångsrik läkemedelsutveckling

 

n-CoDeR®

I en automatiserad process väljer vi nya läkemedelskandidater från vårt eget antikroppsbibliotek - ett av de största i världen.

F.I.R.S.T™ 

Vårt unika och patentskyddade utvecklingsverktyg har fördelen att samtidigt identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa.

Manufacturing

Vår cGMP-certifierade anläggning tillhandahåller antikroppar till egna projekt och till kunders projekt.

SEK

  • +/-
  • +/-
  • Öppningskurs
  • Köp
  • Sälj
  • Högst
  • Lägst
  • Volym
  • Omsättning
  • Uppdaterad