EN | SE Kontakta oss Karriär

Evenemang

Jun 10-11, 2021, BIO International Convention, BIO Digital

Jun 23, 2021, Emerging Biotech Company showcase (NewYorkBio och New York Stock Exchange)

Jun 29, 2021, LifeSci Advisors Nordic Biotech Summit

Sep 1, 2021, Pareto Healthcare Conference

Övriga nyheter

CSO Björn Frendéus presenterar på LSA Nordic Biotech Summit, 29 juni 2021 > Länk

A deeper dive into BioInvent: NewYorkBIO intervjuar vd Martin Welschof, 19 juni, 2021 > Länk

Artikel i Drug Target Review av CSO Björn Frendéus, 14 juni 2021
Beskriver hur en växande kunskap kring den immunhämmande Fc-receptorn FcγRIIb kan förbättra existerande och framtida antikroppsbehandlingar. > Länk

1907 FP Imonc

Målsättning

BioInvents primära mål är att utveckla nästa generations immunonkologiska läkemedel där fokus är att förbättra terapeutiska resultat inom områden med stort icke-tillgodosett behov.

Läs Mer

 

BioInvent Fast Facts

Ladda ner

Bild_6.jpg

Strategi

BioInvents strategi är att utnyttja sin expertis inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi för att utveckla cancerimmunterapier för att förbättra livskvalitén för cancerpatienter. Detta möjliggörs genom samarbeten med läkemedelsföretag, akademiska forskargrupper, nätverk av kliniskt verksamma specialistläkare och forskningsstiftelser. Målet är att skapa värden för Bolagets aktieägare baserat på framgångsrik läkemedelsutveckling och därav följande intäktsströmmar från existerande och framtida kommersiella partners.

Läs Mer

Våra verktyg för framgångsrik läkemedelsutveckling

 

n-CoDeR®

I en automatiserad process väljer vi optimala antikroppar för läkemedelskandidater från vårt eget antikroppsbibliotek - ett av de största i världen.

F.I.R.S.T™ 

Vår unika och patentskyddade screening-plattform har fördelen att samtidigt identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa.

Manufacturing

Vår cGMP-certifierade anläggning tillhandahåller antikroppar till egna projekt och till kunders projekt.

SEK

  • +/-
  • +/-
  • Öppningskurs
  • Köp
  • Sälj
  • Högst
  • Lägst
  • Volym
  • Omsättning
  • Uppdaterad