EN | SE Kontakta oss Karriär

 

BioInvents forskning är inriktad på att ta fram nya immunmodulerande antikroppar för behandling av cancer. Sådana innovativa antikroppar har potential att väsentligt förbättra effektiviteten hos de terapier med checkpoint-hämmare som finns tillgängliga idag och/eller att aktivera anti-cancerimmunitet hos patienter och cancertyper som inte svarar på de behandlingar som finns att tillgå.

Läs mer: