EN | SE Kontakta oss

Scientific Advisory Board

Martin Glennie, professor i immunkemi vid University of Southampton. Världsledande forskare inom antikroppsbiologi. Dr Glennies grupp var föregångare med att beskriva de molekylära mekanismerna bakom kliniskt validerade antikroppars terapeutiska aktivitet, vilket är grunden för utveckling av nya generationer antikroppsläkemedel.

Falk Nimmerjahn, professor i experimentell immunologi och immunterapi vid Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg. Ledande forskare inom Fc:FcgR-biologi och dess betydelse för antikroppars terapeutiska effektivitet och tolerabilitet.

Rienk Offringa, professor vid German Cancer Research Center. Ordförande i ett europeiskt konsortium som arbetar med immunstimulerande antikroppar mot cancer (TNRF). Tidigare Principal Scientist hos Genentech.

Tony Tolcher, tidigare Director of Clinical Research vid South Texas Accelerated Research Therapeutics (START) och nu verksam i företaget NEXT Oncology. Dr Tolcher är specialiserad inom tidig klinisk prövning av explorativa läkemedel mot cancer.

Alexander Rudensky, ordförande för det immunologiska programmet vid Sloan Kettering Institute. Dr Rudensky är en världsledande forskare inom området regulatoriska T-celler, specialiserad inom reglering av CD4-T-celler och homeostas, och dess roll vid autoimmunitet och cancer.

Den främsta uppgiften för det vetenskapliga rådet, som ska ledas av professor Martin Glennie vid University of Southampton, är att ge BioInvent värdefulla synpunkter under utvecklingen av nya antikroppsbehandlingar för olika typer av cancersjukdomar. I det vetenskapliga rådet samlas en bred sakkunskap inom antikroppsområdet och cancerimmunbiologi, vilken är relevant för utvecklingen av cancerläkemedel.

BioInvents Chief Scientific Officer, professor Björn Frendéus, har utsetts till sekreterare i det vetenskapliga rådet.